Translate > | English > Luwo

kasahorow

Ranyisi Mar In

 1. Gima Omiyo Mar "Vusi Mahlasela - River Jordan"
 2. Nyamfowa 3:10
 3. Ghana Vision 2020: Sayans Gi Ng'Eyo
 4. Wach Kawuono: Oboke Mbui
 5. Ohala Ber
 6. Wach Kawuono: Kar Pim
 7. Wach Kawuono: Japuonj
 8. In En Chuny Mari
 9. Wach Kawuono: Kemestri
 10. Wach Kawuono: Iliam
 11. Wach Kawuono: Aidrogen
 12. Wach Kawuono: Elektron
 13. Wach Kawuono: Proton
 14. Wach Kawuono: Niutron
 15. Chenro
 16. Achiel
 17. Wach Kawuono: Atom
 18. Tich
 19. Pii
 20. Ofis