Mariwa - Gari Soakings

somo

Mariwa - Gari Soakings

Gari Soakings en chiemo mar mariwa. In idwaro .... mariwa mo pii cak cukari kado

Ochele - Jollof

somo

Ochele - Jollof

Jollof en chiemo mar ochele. In idwaro .... ochele nyanya apilo kado mutungulu ring'o kata re